Taloyhtiön hallinnollinen isännöitsijä hoitaa yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa taloyhtiölle tarpeellisten päätösten tekemisen ja niiden toteuttamisen. Ammattitaitoinen hallinnollinen isännöitsijä toimii strategisen toimintasuunnitelman pohjalta. Se luo suuntaviivat pitkäjänteiselle ja hallitulle taloyhtiön käytännön hallinnoinnille.

Tyypillisesti taloyhtiön ostaessa isännöintipalveluita, etsitään nimenomaan hallinnollista isännöitsijää vastaamaan taloyhtiön päivittäisen arjen sujuvuudesta. Mikäli taloyhtiöllä on tarpeita esimerkiksi kunnossapitohankkeiden tarkempaan suunnitteluun ja edistämiseen, tarvitaan lisäksi teknisen isännöinnin osaamista.

Hallinnollisen isännöitsijän tehtävät ovat moninaisia

Hallinnollisen isännöitsijän toimenkuvaan kuuluu monia erilaisia taloyhtiön toimintaa ohjaavia toimia. Näihin kuuluvat muun muassa taloyhtiön hallituksen kokoukset ja yhtiökokous. Isännöinti valmistelee tai pohjustaa tavallisesti taloyhtiön hallituksen sekä yhtiökokouksen asioita ja huolehtii käytännön asioiden järjestelemisestä.

Tehtäviin kuuluu kokouksiin osallistuminen, usein myös sihteerinä toimiminen sekä kokouksen pöytäkirjojen laatiminen. Lisäksi tiedonvälitys taloyhtiön osakkaille kokouksessa päätetyistä asioista on osa hallinnollisen isännöitsijän toimenkuvaa, kuten myös kokouksissa päätettyjen asioiden toimeenpaneminen.

Sopimusten solmiminen, kilpailutukset ja sovittelut ovat osa isännöitsijän työtä

Taloyhtiöllä tulee aika ajoin vastaan tilanteita, joissa on syytä kilpailuttaa erilaisia asioita. Tämä kuuluu hallinnollisen isännöitsijän työhön. Hän huolehtii myös kilpailutuksen myötä solmittujen sopimusten tekemisestä ja valvoo, että sopimukset laitetaan asianmukaisesti käytäntöön. Joskus isännöitsijää saatetaan tarvita myös taloyhtiön riita- ja sovintoneuvotteluissa.

Kiinteistön turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu isännöintiin

Hallinnollinen isännöitsijä pitää huolta erilaisista kiinteistön turvallisuuteen, terveysseikkoihin ja järjestyksenpitoon liittyvistä asioista. Tämä toteutetaan kyseessä oleviin seikkoihin liittyvän lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä relevanttien säännösten mukaisesti.

Kiinteistöön kohdistuvat riskit ja vaarat isännöinti huomioi tarvittavien ja riittävän kattavien vakuutuksien puitteissa. Hallinnollisen isännöitsijän tehtäviin kuuluu myös taloyhtiön hallituksen antamien huomautusten, varoitusten sekä ilmoitusten saattamisesta tiettäväksi niille henkilöille ja tahoille, joita asia koskee.

Hallinnollinen isännöinti on koko joukko käytännön asioita ja lakisääteisiä tehtäviä

Moninaiseen hallinnollisen isännöitsijän toimenkuvaan kuuluvat edellä kuvattujen tehtävien lisäksi usein myös kiinteistön työsuhdeasioista huolehtiminen taloyhtiön hallituksen kanssa sovitulla tavalla. Hän myös saattaa tehdä sopimukset työsuhteista taloyhtiön hallituksen puolesta. Isännöinti voi myös tarvittaessa johtaa työntekijälle kuuluvia tehtäviä.

Hallinnollinen isännöitsijä pitää huolen siitä, että taloyhtiön asiakirjoja ja ilmoituksia käsitellään asianmukaisesti ja ne toimitetaan oikeille tahoille. Tähän toimintatapaan sisältyvät muun muassa lakisääteisten ilmoitusten tekeminen, taloyhtiön asiakirjojen arkistointi, lunastusmenettelyihin liittyvät ilmoitukset ja tehtävät, taloyhtiön tilojen ja autopaikkojen vuokrausasioista huolehtiminen, lainojen vakuuksien ja kiinnitysten riittävyyden varmistaminen sekä pysyttäytyminen ajan tasalla taloyhtiötä koskevista kaavoitusasioista sekä muista seikoista, jotka ovat olennaisia niin kiinteistölle kuin sen asukkaille.

Meiltä Kiinteistötahkolalta löydät niin ammattitaitoiset hallinnolliset isännöitsijät kuin teknisen isännöinnin palvelut. Pyydä tarjous, niin suunnitellaan juuri teidän tarpeisiinne sopivat isännöintipalvelut!

Lue lisää

Isännöinti Kiinteistötahkola energiaremontti
Energiaremontit
3.4.2024

Näin energiaremontti puolitti taloyhtiöiden lämmityskustannukset – Lue tarina Kiinteistötahkolan isännöinnistä

https://www.youtube.com/watch?v=_ORxHDBHqx4 Tontinvuokran nousu ja kasvavat lämmityskulut käynnistivät energiaremontin suunnittelun  Nelisen vuotta sitten länsihelsinkiläinen taloyhtiö sai…
Isännöinti
13.4.2023

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Omassa työssäni Kiinteistötahkolassa asiakashankinnan, sekä asiakaskokemuksen kehittämisen parissa olen…
Isännöinti
7.3.2023

Miten isännöintipalveluita tulisi vertailla?

Isännöintipalveluiden vertaileminen on hyödyllistä.  Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Isännöintipalveluita on tarjolla runsaasti monenlaisiin tarpeisiin, tarkoituksiin, erikokoisiin…