Isännöitsijän valinta on yksi taloyhtiön hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Onnistunut valinta helpottaa merkittävästi hallituksen työtä ja auttaa säilyttämään kiinteistön arvon pitkällä tähtäimellä. Sen vuoksi sopivan isännöitsijän valintaan kannattaa käyttää aikaa.

Aluksi kartoitetaan tarpeet

Isännöitsijän valinta kannattaa aloittaa tarvekartoituksella, jotta saadaan selkeä tilannekuva tarvittavasta osaamisesta. Taloyhtiön koko, ikä, kunto ja osakkaiden ja asukkaiden tarpeet vaihtelevat ja vaikuttavat isännöintiin. Esimerkiksi jos asuntoyhtiössä on tulossa remontteja lähitulevaisuudessa, on hyvä painottaa isännöitsijän osaamista remonttien ja rakentamisen johtamisessa.

Valinnan lähtökohdaksi kumppanuus

Isännöitsijän valinnassa yhdeksi kriteeriksi kannattaa ottaa pitkäjänteinen kumppanuusajattelu. Lyhyen tähtäimen säästöt isännöitsijän valinnassa voivat käydä kalliiksi kiinteistölle, jos isännöitsijä osoittautuu taitamattomaksi tai huolimattomaksi.

Me toimimme Kiinteistötahkolalla pitkäjänteisesti asiakkaidemme luotettavina kumppaneina varallisuuden hoitamisessa. Huolellisella paneutumisella ja korkeatasoisella työllä varmistamme, että meille uskotut tehtävät asiakkaidemme kiinteistöomaisuuden hoitamiseksi tulevat suoritetuksi parhaalla mahdollisella tavalla – ajallaan, pitkäjänteisesti ja edullisesti.

Isännöitsijän laajat verkostot asiakkaan etuna

Valintaprosessissa on tärkeää löytää sellainen isännöitsijä, joka tuntee hyvin sekä oman alansa että alueensa kiinteistöpalvelujen tarjonnan kuten huolto- ja rakennusyritykset ja laitetoimittajat. Laajat verkostot myös muiden kiinteistön ylläpitoon liittyvien palvelutoimittajien kanssa ovat tärkeitä ja antavat neuvotteluetua kilpailutuksissa.
Kiinteistötahkolan luotettava ja laaja alihankintaverkosto ympäri Suomen on asiakkaidemme etuna.

Kokemus ja koulutus painavat valinnassa

Isännöitsijällä tulee olla näyttöä tehtävän pätevästä hoitamisesta vastaavan kokoisissa asunto- tai kiinteistöyhtiöissä. Myös asiakastyytyväisyyskyselyistä saatu palaute ja muut referenssit ovat tärkeitä indikaattoreita isännöitsijän toiminnan laadusta. Valittavan isännöitsijän tulee noudattaa hyvää isännöintitapaa ja oltava ammatillisesti pätevä ja koulutettu.

Kaikki Kiinteistötahkolan isännöitsijät ovat koulutettuja alan ammattilaisia, jotka päivittävät osaamistaan säännöllisesti. Isännöintiyhtiömme toiminta on ISA-auktorisoitua, mikä toimii työmme laatutakuuna.  Laatutason säilymisen varmistamme henkilökuntamme oikealla peruskoulutuksella, säännöllisellä ammattikoulutuksella, kokemusten vaihdolla sekä asiakastyytyväisyystutkimuksilla.

Perusteellinen isännöintisopimus sinetöi yhteistyön

Kun tehtävään sopiva isännöitsijä on valittu, on tärkeä laatia perusteellinen isännöintisopimus sujuvan yhteistyön perustaksi. Täten vältetään mahdolliset epäselvyydet vastuukysymyksissä.

Sopimukseen kootaan yksityiskohtaisesti isännöintitehtävien sisältö ja laajuus. Kiinteistötahkolalla on olemassa valmis tehtäväluettelo, jossa on eritelty kiinteään palkkioon sisältyvät ja erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät. Tämä selkeyttää yhteistyötä ja isännöitsijän toimintaa huomattavasti.

Lue lisää

Isännöinti Kiinteistötahkola energiaremontti
Energiaremontit
3.4.2024

Näin energiaremontti puolitti taloyhtiöiden lämmityskustannukset – Lue tarina Kiinteistötahkolan isännöinnistä

https://www.youtube.com/watch?v=_ORxHDBHqx4 Tontinvuokran nousu ja kasvavat lämmityskulut käynnistivät energiaremontin suunnittelun  Nelisen vuotta sitten länsihelsinkiläinen taloyhtiö sai…
Isännöinti
13.4.2023

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Omassa työssäni Kiinteistötahkolassa asiakashankinnan, sekä asiakaskokemuksen kehittämisen parissa olen…
Isännöinti
7.3.2023

Miten isännöintipalveluita tulisi vertailla?

Isännöintipalveluiden vertaileminen on hyödyllistä.  Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Isännöintipalveluita on tarjolla runsaasti monenlaisiin tarpeisiin, tarkoituksiin, erikokoisiin…