Hyvällä isännöintitavalla tarkoitetaan tyypillisesti isännöinnin eettisten periaatteiden mukaista, kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöjen isännöintiä.

Hyvää isännöintitapaa noudattavan isännöinnin merkitys taloyhtiölle ja sen hyvinvoinnille on keskeinen. Laadukas isännöinti luo lähtökohdat vakaalle ja menestyksekkäälle asunto-osakeyhtiölle. Se edistää käytännöillään asukastyytyväisyyttä, hyvin hoidettua taloudenhallintaa sekä luo edellytykset esimerkillisesti hoidetulle kiinteistölle.

Asiantunteva ja ammattitaitoinen isännöitsijä on monipuolinen alan osaaja 

Hyvä isännöintitapa edellyttää, että isännöitsijä on pätevä ja ammattitaitoinen tehtävässään. Isännöitsijän tulee olla perillä asunto-osakeyhtiölaista, taloyhtiön säännöistä, isännöinnin eettisistä ohjeista sekä muista asiaankuuluvista määräyksistä ja linjauksista. Isännöitsijän asiantuntijuuden piiriin luetaan myös taloteknisen ymmärryksen ja taloudenpidon taidot. Ne auttavat huomattavassa määrin kiinteistön ylläpidon ja talousasioiden tehokasta hallinnointia. 

Hyvään isännöintiin kuuluvat tiedon hankkimisen, jakamisen ja hyödyntämisen taito sekä kyky keskittyä olennaisiin asioihin. Isännöitsijän tulee myös tarttua tarmokkaasti tehtäviin ja pystyä toimimaan hyvässä vuorovaikutussuhteessa niin taloyhtiön hallituksen, asukkaiden kuin erilaisten sidosryhmien kanssa. Isännöinnin keskeisimpiä peruspilareita onkin avoin ja selkeä viestintä kaikille taloyhtiön osapuolille. 

Isännöitsijän tuleekin kuunnella osakkeenomistajien tarpeita ja huolia sekä antaa heille ajantasaista tietoa kiinteistön tilasta ja tulevista toimenpiteistä. Hyvä isännöintitapa kannustaa myös sidosryhmiä aktiiviseen keskusteluun ja yhteistyöhön. Isännöitsijälle on lisäksi tärkeää toimia aina luotettavasti sekä laajat kokonaisuudet selkeästi hahmottaen, näin hän pystyy edistämään parhain tavoin taloyhtiön hyvinvointia.  

Hyvän isännöintitavan mukainen toiminta kattaa lukuisia tehtäviä 

Isännöintitehtävien tarkan sisällön määrittelevät asiakas – yleensä taloyhtiö – sekä isännöitsijä. Yleisimmin tehtäviin kuuluvat taloyhtiön hallinnolliset tehtävät, kiinteistön taloushallinnon asiat sekä kiinteistön kunnon ylläpitämiseen liittyvät toimet. 

Talouden hallinta on tärkeä osa isännöinnin toimintaa, ja isännöitsijän tuleekin varmistaa, että taloyhtiön talous on tasapainossa, ja varat käytetään tehokkaasti. Läpinäkyvyys talousasioissa on olennainen osa hyvää isännöintitapaa. Osakkeenomistajilla tulee olla pääsy taloyhtiön taloudellisiin tietoihin, ja heidän tulee saada selkeät raportit talouden tilasta ja budjetoinnista. 

Hyvä isännöintitapa edellyttää myös, että kiinteistö pidetään kunnossa ja turvallisena asukkaille. Tämä tarkoittaa, että kiinteistöä huolletaan säännöllisesti ja tarvittavat korjaukset tehdään asianmukaisesti. Myös varautuminen mahdollisiin hätätilanteisiin tulee huomioida. Isännöinnin tulee lisäksi pyrkiä edistämään kiinteistön energiatehokkuutta sekä ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä käytäntöjä kiinteistön ylläpitämisessä. 

Isännöitsijän tulee pysyä ajan tasalla alan muutoksista ja uusista vaatimuksista. Jatkuva koulutus ja ammatillinen kehittyminen ovat tärkeä osa hyvää isännöintitapaa. Tämä takaa, että isännöinti pysyy laadukkaana ja pystyy vastaamaan alan alati muuttuviin tarpeisiin. 

Hyvän isännöintitavan perustan muodostavat isännöinnin eettiset ohjeet 

Hyvään isännöintitapaan liittyen on laadittu isännöinnin eettiset ohjeet Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n toimesta. Niiden tarkoituksena on tukea isännöintitoimintaa, jolle jatkuva kehitys ja erilaiset alan vaatimukset asettavat omat haasteensa. Isännöinnin eettiset ohjeet käsittävät käytännön ohjeita, joihin isännöitsijä voi tukeutua erilaisissa työssään vastaan tulevissa tilanteissa. 

ISA ry:n isännöinnin eettiset ohjeet 

Isännöintiyritys:

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti 
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi 
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi 
 • toimii tasapuolisesti 
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti 
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja 
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet 
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja 
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa 
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit 
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä 
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta 
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti 
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan 
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä. 

Hyvän isännöintitavan mukaista isännöintiä – nyt ja tulevaisuudessa 

Meille Kiinteistötahkolalla on kunnia-asia toimia hyvän isännöintitavan mukaisesti.  

Laatutason säilymisen varmistamme isännöintitoimistomme henkilökunnan oikealla peruskoulutuksella, säännöllisellä ammattikoulutuksella, kokemusten vaihdolla sekä asiakastyytyväisyystutkimuksilla.  

ISA-auktorisoituna yhteisönä toimintaamme valvotaan vuosittain. Tämä auktorisointi varmistaa isännöintipalvelun tasaisen laadun sekä vaatii, että toimistomme henkilökunta saa jatkuvaa koulutusta ja osaamisensa päivitystä. 

Lue lisää

Isännöinti Kiinteistötahkola energiaremontti
Energiaremontit
3.4.2024

Näin energiaremontti puolitti taloyhtiöiden lämmityskustannukset – Lue tarina Kiinteistötahkolan isännöinnistä

https://www.youtube.com/watch?v=_ORxHDBHqx4 Tontinvuokran nousu ja kasvavat lämmityskulut käynnistivät energiaremontin suunnittelun  Nelisen vuotta sitten länsihelsinkiläinen taloyhtiö sai…
Isännöinti
13.4.2023

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Omassa työssäni Kiinteistötahkolassa asiakashankinnan, sekä asiakaskokemuksen kehittämisen parissa olen…
Isännöinti
7.3.2023

Miten isännöintipalveluita tulisi vertailla?

Isännöintipalveluiden vertaileminen on hyödyllistä.  Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Isännöintipalveluita on tarjolla runsaasti monenlaisiin tarpeisiin, tarkoituksiin, erikokoisiin…