15.12.2022

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa isännöintialan kilpailuasiassa

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa isännöintialan kilpailuasiassa

Markkinaoikeuden mukaan Isännöintiliitto ja sen viestintään vuosina 2014–2017 osallistuneet yritykset, niiden mukana Kiinteistötahkola, ovat rikkoneet kilpailulakia. Liitolle langetetaan 65 000 euron seuraamusmaksu. Kiinteistötahkola määrättiin maksamaan 600 000 euroa.

Kiinteistötahkola pitää Markkinaoikeuden päätöstä yllättävänä ja kohtuuttomana, vaikka seuraamusmaksu lieveni merkittävästi alkuperäisestä 1,7 miljoonan euron vaatimuksesta. Ratkaisussa keskeisenä rikkeenä on pidetty Isännöintiliiton viestintää, jota liitto ja sen vastuuhenkilöt olivat pitäneet yleiseen edunvalvontaan liittyvänä tavanomaisena tiedottamisena. 

”Kiinteistötahkola oli osin tietoinen nyt kilpailulain vastaiseksi todetusta viestinnästä, ja pahoittelemme sitä omalta osaltamme”, Kiinteistötahkola-konsernin toimitusjohtaja Seppo Tahkola sanoo. 

Isännöintiliiton ja yritysten katsotaan toimineen kilpailulain vastaisesti, vaikka mitään vaikutusta hintoihin, vahinkoa asiakkaille tai hyötyä yrityksille ei ole edes väitetty aiheutuneen. Asiassa ei ole myöskään väitetty alan yritysten sopineen konkreettisista hinnoista eikä hinnankorotuksista. 

Kiinteistötahkolan hinnankorotukset ovat olleet selvityksen kohteena olleena ajanjaksona pienempiä (2,5–2,7 %) kuin sitä edeltävinä tai seuraavina vuosina.

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Seppo Tahkola, Kiinteistötahkola-konserni, p. 040 586 1581