Kiinteistömanageeraus tarkoittaa kokonaisvaltaista kiinteistön hallintaa, huoltoa ja isännöintiä, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakasyhtiöiden tilanteet vaihtelevat suuresti, joten räätälöinnillä varmistetaan oikeiden resurssien hankkiminen. Näin saadaan optimoitua sekä kustannukset että kattava palvelutaso.

Monipuoliset hallinnolliset tehtävät

Kiinteistömanagerin tehtävät ja monipuoliset vastuut voivat koostua esimerkiksi kiinteistön taloushallinnosta, raportoinnista, normaalista ja teknisestä isännöinnistä, vuokraus- ja myyntipalveluista sekä erilaisten sopimusten tekemisestä.

Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien välillä on olennaista kiinteistömanagerin työssä. Asioiden tehokas koordinointi eri toimijoiden kanssa ja ajantasainen viestintä asukkaille edesauttaa kiinteistön onnistunutta johtamista.

Palveluiden kilpailutus tuo tehokkuutta

Olennaisena osana manageeraukseen kuuluu ostopalveluiden hankinta. Tämä pitää sisällään palveluntuottajien kilpailuttamista, toimintaohjeiden laatimista sekä työn valvontaa.

Esimerkkejä ostopalveluista ovat kiinteistöhuolto, siivous, vartiointi, erillislaitehuollot sekä rakenteiden kuntoarvioiden, kuntotutkimusten tai toiminnan tarkastusten tilaaminen.

Yksi yleisimmistä ostopalveluista on erilaisten suunnitelmien teettäminen ammattilaisilla. Tavoiteltavin toimintamuoto on avaimet käteen -palvelu, joka sisältää edellä mainitut työt kokonaisuudessaan.

Pitkäjänteistä kiinteistöjohtamista

Kiinteistömanageri vastaa kiinteistön arvon kehittymisestä ja johtamisesta taloyhtiön tavoitteiden mukaan. Tilanteen ja tarpeiden mukaan kyseessä voi olla toimitilajohtamista, strategista toimitilajohtamista tai kiinteistökohteen johtamista. Kiinteistömanageri voi johtaa myös sijoittajien kiinteistöä tai jopa kokonaista kiinteistösijoitussalkkua.

Kiinteistöjohtamisen palvelukokonaisuus voi sisältää esimerkiksi kiinteistöyhtiöiden (tytäryhtiöiden) isännöintiä, osakkeenomistajan tilojen vuokraustoimintaa, omistajan käyttöomaisuuden taloushallintoa, rakennuttamistoimintaa, kiinteistöjen toiminnallista tai teknistä kehittämistä tai kiinteistöarviointia.

Energiamanageerauksen merkitys kasvaa

Yksi kiinteistömanagerin tehtävistä voi olla energiamanageeraus, joka pitää sisällään kiinteistön tai rakennusosien energian kulutuksen seurantaa, ohjausta ja kehittämistä. Vaihtelevat vuodenajat ja lainsäädäntö määrittävät pitkälle kiinteistöjen ylläpitoa ja energian kulutusta Suomessa.

Energiankulutukseen paneutumalla on mahdollista tehdä mittavia säästöjä. Seuranta ja oikeiden toiminpiteiden valinta on tärkeää, koska jopa 40 % kiinteistöjen ylläpitokustannuksista muodostuu energiasta eli veden-, lämmön- ja sähkönkulutuksesta.

Lue lisää

Isännöinti Kiinteistötahkola energiaremontti
Energiaremontit
3.4.2024

Näin energiaremontti puolitti taloyhtiöiden lämmityskustannukset – Lue tarina Kiinteistötahkolan isännöinnistä

https://www.youtube.com/watch?v=_ORxHDBHqx4 Tontinvuokran nousu ja kasvavat lämmityskulut käynnistivät energiaremontin suunnittelun  Nelisen vuotta sitten länsihelsinkiläinen taloyhtiö sai…
Isännöinti
13.4.2023

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Omassa työssäni Kiinteistötahkolassa asiakashankinnan, sekä asiakaskokemuksen kehittämisen parissa olen…
Isännöinti
7.3.2023

Miten isännöintipalveluita tulisi vertailla?

Isännöintipalveluiden vertaileminen on hyödyllistä.  Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Isännöintipalveluita on tarjolla runsaasti monenlaisiin tarpeisiin, tarkoituksiin, erikokoisiin…