Taloyhtiön asukkaita pohdituttaa usein, mitkä asiat kuuluvat isännöitsijän ja mitkä puolestaan huoltoyhtiön tehtäviin. Isännöitsijän ja huoltoyhtiön tehtävät voivat kuitenkin erota toisistaan merkittävästi.

Huoltoyhtiön tehtävät

Huoltoyhtiön tehtävänä on huolehtia taloyhtiön pienistä, päivittäisistä kunnossapitotöistä. Huoltoyhtiölle kuuluu sopimuksen mukaisesti esimerkiksi ulkoalueista huolehtiminen hiekoituksineen ja lumenaurauksineen, pattereiden ilmaus sekä vuotavien hanojen korjaus. Huoltoyhtiö myös varmistaa, että pihan ja porraskäytävien valot palavat. Myös rappukäytävän ja ovien nimitaulujen päivittäminen kuuluu huoltoyhtiön tehtäviin. Siksi uuden asukkaan on ilmoitettava taloon muutostaan isännöitsijän lisäksi myös huoltoyhtiölle.

Huoltoyhtiö korjaa myös kiireelliset viat ja ongelmat, kuten vesivahingot. Vikailmoitukset tehdään siis huoltoyhtiölle. Jos asiat eivät etene vikailmoituksesta huolimatta, voit siinä tapauksessa olla yhteydessä isännöitsijään. Isännöitsijä selvittää tilanteen ja jouduttaa tarvittaessa huoltoyhtiön toimintaa. Huoltoyhtiön kautta usein varataan myös saunavuorot sekä autopaikat.

Isännöitsijän vastuu

Taloyhtiön isännöitsijällä on kokonaisvastuu siitä, että asuminen taloyhtiössä on vaivatonta ja sujuvaa. Isännöitsijän tehtävä on yhdessä hallituksen kanssa kehittää taloyhtiön kiinteistön arvoa ja huolehtia sen kunnosta pitkällä aikavälillä.

Isännöitsijän toimenkuva on laaja, sillä hän on mukana kiinteistön huoltotoimien ja korjausten tilaamisessa sekä teettämisessä huollon, urakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi hän valvoo, että sovitusta tasosta pidetään kiinni.

Isännöitsijän vastuut pohjautuvat asunto-osakeyhtiölakiin ja Suomen Kiinteistöliiton ohjeistukseen isännöinnin tehtävistä. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu esimerkiksi:

 • taloyhtiön laskujen maksu ja taloustilanteen seuranta
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • vastikevalvonta ja perintä
 • rahoituksen ja lainojen hoito
 • osakasluettelon ja huoneistokohtaisen korjausrekisterin ylläpito
 • hallituksen kokousten valmistelu, kokouksiin osallistuminen sekä pöytäkirjojen kirjoittaminen
 • yhtiökokousvalmistelut ja yhtiökokousmateriaali osakkaille
 • toimintakertomus ja talousarvio
 • päätösten toimeenpano
 • viranomaisilmoitukset
 • palveluntuottajien kilpailuttaminen ja sopimushallinta.

Isännöitsijä on taloyhtiön hallituksen oikea käsi

Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia, että taloyhtiön päätökset tehdään lainmukaisesti, hallitus saa riittävästi tietoa sekä käyttää tarvittavia asiantuntijoita apunaan. Isännöitsijällä on taloyhtiötä kohtaan asunto-osakeyhtiölaissa määritelty vahingonkorvausvastuu mahdollisesta toiminnallaan aiheuttamasta korvauskelpoisesta vahingosta. Isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten asunto-osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Me Kiinteistötahkolalla huolehdimme siitä että taloyhtiönne asiat hoituvat ja kiinteistön arvo säilyy. Isännöitsijämme ovat koulutettuja alan ammattilaisia, jotka päivittävät osaamistaan säännöllisesti. Isännöintiyhtiömme toiminta on ISA-auktorisoitua, mikä toimii työmme laatutakuuna. Kiinteistötahkolan isännöitsijä huolehtii, että kiinteistö ja sen asukkaat voivat hyvin!

Lue lisää

Isännöinti Kiinteistötahkola energiaremontti
Energiaremontit
3.4.2024

Näin energiaremontti puolitti taloyhtiöiden lämmityskustannukset – Lue tarina Kiinteistötahkolan isännöinnistä

https://www.youtube.com/watch?v=_ORxHDBHqx4 Tontinvuokran nousu ja kasvavat lämmityskulut käynnistivät energiaremontin suunnittelun  Nelisen vuotta sitten länsihelsinkiläinen taloyhtiö sai…
Isännöinti
13.4.2023

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät

Taloyhtiöiden hallitukset ikääntyvät Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Omassa työssäni Kiinteistötahkolassa asiakashankinnan, sekä asiakaskokemuksen kehittämisen parissa olen…
Isännöinti
7.3.2023

Miten isännöintipalveluita tulisi vertailla?

Isännöintipalveluiden vertaileminen on hyödyllistä.  Kirjoittaja: Tuomo Pohjanen Isännöintipalveluita on tarjolla runsaasti monenlaisiin tarpeisiin, tarkoituksiin, erikokoisiin…