8.3.2024

Maanmittauslaitoksen ruuhkat vaikuttavat yhtiökokouksiin – muistathan ilmoittaa yhteystietojen muutokset myös Maanmittauslaitokselle

Kaikkien asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden ylläpito siirrettiin Maanmittauslaitoksen (MML) sähköiseen Huoneistotietojärjestelmään viime vuoden loppuun mennessä. Seuraavassa vaiheessa osakkaat rekisteröivät omat osakekirjansa Huoneistotietojärjestelmään sähköiseen muotoon.

Osakkaiden ei kuitenkaan kannata hätäillä omistuksensa rekisteröinnin kanssa, mikäli huoneiston omistuksessa ei ole tapahtunut muutoksia. MML:n toimipisteissä on nyt valtava ruuhka ja käsittelyajat ovat pitkiä. Ensisijalla ovat asuntokauppoihin liittyvät rekisteröinnit, joissa niissäkin käsittelyaika on tällä hetkellä keskimäärin 4–5 kuukautta.

Yhtiökokouskutsut lähetetään Huoneistotietojärjestelmän tietojen perusteella

Osakeluetteloiden siirron yhteydessä toimitimme Maanmittauslaitokselle osakkaan yhtiökokouskutsun toimitusosoitteen. Jatkossa yhtiökokouskutsut lähetetään aina MML:n tiedoissa olevan osakeluettelon perusteella sekä MML:n tiedoissa olevaan sähköpostiin/postiosoitteeseen. Yhteystietojen muuttuessa tulee osakkaan ilmoittaa uudet yhteystietonsa sekä MML:lle että tiedon kulun vuoksi myös isännöintitoimistoon.

Yhteystietojen ylläpito ja yhtiökokouskutsut

  • Pitkien käsittelyaikojen vuoksi Maanmittauslaitoksen osakeluettelon tiedot voivat nyt olla useitakin kuukausia vanhoja, eivätkä uuden osakkaan tiedot välttämättä ehdi rekisteröityä ennen yhtiökokouksia. Valtakirja edelliseltä omistajalta uudelle omistajalle oikeuttaa osallistumaan taloyhtiön yhtiökokoukseen ja äänioikeuteen kokouksessa. Kauppakirja ei riitä oikeuttamaan yhtiökokoukseen osallistumista.  
  • Jos saat yhtiökokouskutsun omistuksesi päättymisen jälkeen, toimita uusille osakkaille valtakirja yhtiökokoukseen osallistumiseen.
  • Postiosoitteen muutokset Maanmittauslaitos saa suoraan väestö-/yritystietojärjestelmästä. Sähköpostiosoitteen muutokset sekä väestö-/yritystietojärjestelmästä poikkeavat osoitteet tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle erillisellä lomakkeella.

Tietoa sähköisen omistajamerkinnän rekisteröinnistä

  • Asunto-osakeyhtiöiden osakkailla ei ole kiirettä hakea sähköistä omistajamerkintää. Osakkaan on haettava omistajamerkintää kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Asuntokaupan yhteydessä ostajan tulee kuitenkin hakea sähköistä merkintää kahden kuukauden sisällä kaupanteosta.
  • Koko osakehuoneiston omistus on rekisteröitävä samalla kertaa, vaikka omistajia olisi useampi kuin yksi. Yksi hakemus tällöin riittää.
  • Jos autopaikalla on oma osakekirja, omistuksen rekisteröinti haetaan samalla tavalla kuin osakehuoneistolle ja siitä menee oma rekisteröintimaksu.
  • Omistuksen rekisteröinti maksaa MML:n nykyhinnaston mukaan 69 euroa/osakeryhmä.
  • Jos osakekirja on lainan vakuutena, rekisteröinnistä tulee sopia pankin kanssa, joka hoitaa rekisteröinnin ja perii siitä hinnastonsa mukaisen maksun.
  • Vanha mitätöity paperinen osakekirja toimitetaan osakkaalle rekisteröinnin jälkeen, mikäli osakas sen tilaa rekisteröintihakemuksessa. MML perii siitä hinnastonsa mukaisen maksun, tällä hetkellä 12 euroa.

Lisää tietoa huoneiston omistajalle Maanmittauslaitoksen sivuilla