Pyydä tarjous isännöinnistä Jätä tarjouspyyntö
 
Blogi / Vuokrankorotus tai vuokrantarkistus

Vuokrankorotus tai vuokrantarkistus

« Takaisin listaukseen

14
Elokuu

Vuokrankorotus, tai virallisemmin vuokrantarkistus, voidaan vapaa-rahoitteisessa vuokra-asunnossa tehdä vuokrasopimuksessa sovittujen ehtojen mukaan. Tietyin ehdoin vuokrankorotus voidaan tehdä myös muutoin kuin vuokrasopimuksessa sovituin tavoin, mutta näistä on aina neuvoteltava vuokralaisen kanssa. Vuokralla asuvan on hyvä tuntea vuokrankorotukseen liittyvät ehdot, ja ehdot on syytä varmistaa tehdessään vuokrasopimusta.

Vuokrankorotus vuokrasopimuksen perusteella

Vuokrankorotus voidaan tehdä vuokrasopimuksessa olevin perustein. Sopimuksessa tulee olla kirjattuna sekä perusteet vuokrankorotukselle että vuokrankorotuksen ajankohta.

Vuokrankorotus voi olla sidottuna esimerkiksi elinkustannusindeksiin. Tämä tarkoittaa, että vuokraa korotetaan yleisen hintatason nousun perusteella. Indeksin määrittelee Tilastokeskus kuukausittain. Vuokrankorotus voidaan myös sopia olevan prosenttikorotus vuosittain, esimerkiksi 5 %. Lisäksi korotusperuste voi olla yhdistelmä edellisiä, esim. ”vuokraa voidaan korottaa elintasoindeksi + 3 %”.

Mikäli vuokrankorotusperuste on sellainen, että vain vuokranantaja voi laskea korotuksen jälkeisen, uuden vuokran, tulee vuokranantajan ilmoittaa korotuksesta kirjallisesti. Ilmoitus tulisi tehdä hyvissä ajoin, viimeistään kuukausi ennen korotusta, ja siitä tulee käydä ilmi uusi vuokra ja sen voimaantulopäivä.

Vaikka vuokrankorotusperuste olisi sellainen, että vuokralainen voi itse laskea uuden vuokran ja tietää muutoksen ajankohdan, on hyvän vuokratavan mukaista, että vuokranantaja ilmoittaa muutoksesta vuokralaiselle. Jos vuokranantaja olettaa, että vuokralainen itse laskee uuden vuokran, on korotusperusteen oltava yksiselitteinen.

Vuokrankorotus muutoin kuin vuokrasopimuksessa sovitulla tavalla

Kun vuokrankorotus tehdään muulla kuin vuokrasopimuksessa sovitulla tavalla käytetään nimitystä vuokranantajan tasokorotus. Tasokorotus ei saa ylittää vuosittain 15 %. Poikkeuksena tapaukset, joissa kiinteistöön tai huoneistoon on tehty merkittävästi niiden arvoa kohottavia korjauksia.

Tasokorotus voidaan tehdä vuokranantajan ja vuokralaisen yhteisellä sopimuksella, jonka tulee olla yksimielinen. Mikäli vuokralainen ei hyväksy vuokranantajan ehdottamaa vuokrankorotusta, tulee vuokrasta aloittaa neuvottelut.

Neuvottelut tulee aloittaa vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta. Mikäli tässä ajassa ei päästä yksimielisyyteen uudesta vuokrasta, voi vuokranantaja irtosanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. Hyvän vuokratavan mukaista on, että vuokranantaja ilmoittaa näissä tapauksissa vuokralaiselle, millä vuokrallahinnalla sopimus voi jatkua ja missä ajassa muutos on hyväksyttävä.

Tee aina kirjallinen vuokrasopimus ja lue se huolella!

Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokrasopimus tehdään aina kirjallisena. Kirjallinen sopimus on myös parasta sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle. Myös sähköinen sopimus lasketaan kirjalliseksi sopimukseksi.

Vuokrasopimus tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Mikäli vuokrasopimuksen ehtoja muutetaan sopimuksen aikana, on muutokset kirjattava, esimerkiksi erillisellä liitteellä, kaikkiin sopimuskappaleisiin.

Vuokrasopimusta tehdessä se tulee lukea huolella läpi. Käy läpi tarkkaan kaikki sopimukseen kirjatut ehdot. Varmista vuokrankorotusehdot ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ehdoissa olisi hyvä olla tieto, ilmoittaako vuokranantaja vuokrankorotuksesta vai tuleeko vuokralaisen itse laskea uusi vuokra sopimuksessa mainittuna ajankohtana. Mikäli tätä ei ole kirjattu sopimukseen, varmista toimintatapa vuokranantajalta.

Lue lisää:

Vuokrasopimus – mitä vuokrasopimus sisältää?

Vuokra-asumisen aakkoset

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Mikäli klikkaat "hyväksy", annat suostumuksen oheisten kolmansien osapuolten evästeiden ja seurantatekniikoiden käytölle sekä tietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa evästeistä

Google
Kävijäseurantaan, optimointiin ja markkinointiin liittyvä tiedonkeruu sekä kohdennettu markkinointi
Facebook
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu ja kohdennettu markkinointi
Adform ja Smart AdServer
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu ja kohdennettu markkinointi
Sanoma ja AppNexus
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu ja kohdennettu markkinointi
LinkedIn
Markkinointiin liittyvä tiedonkeruu ja kohdennettu markkinointi
Hyväksy
Kiellä
Peru